Συμπεριληπτικός Εθελοντισμός

Λίγα λόγια

Μια από τις καινοτομίες του φεστιβάλ είναι η σύσταση μεικτού εθελοντικού σώματος ατόμων με και χωρίς αναπηρία. Αυτή η ομάδα συμπεριληπτικού εθελοντισμού, όπως αποκαλείται στη βιβλιογραφία, (inclusive volunteering), συστάθηκε με αφορμή το θεσμό του Φεστιβάλ και τις προτεραιότητες αυτού, και αποτελείται από φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς) και αποφοίτους του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, μαθητές του ΕΚΕΚ (της πρώην Πρότυπης Βιομηχανικής Ομάδας) του ΟΑΕΔ (Λακκιά Θεσσαλονίκης), του Συλλόγου Down Θεσσαλονίκης και του Κέντρου Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης καθώς και άλλους, μεμονωμένους ανάπηρους συμμετέχοντες. Τα οφέλη του συμπεριληπτικού εθελοντισμού για τα άτομα με και χωρίς αναπηρία έχουν, ήδη, επισημανθεί από διεθνείς έρευνες και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης και αυτοαντίληψης, τη μείωση του αισθήματος της αποξένωσης, την αύξηση της ωριμότητας και της υπευθυνότητας, και την ενίσχυση κοινωνικών, επαγγελματικών και πρακτικών δεξιοτήτων.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑΣ/ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ/ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Δήλωσε το ενδιαφέρον σου στο email rod@uom.edu.gr