ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Photo Credit by Βαρβάρα Βάμβουρα

Κόκκινη κλωστή, δεμένη,
στην ανέμη τυλιγμένη,
δώσ’ της κλώτσο να γυρίσει,

“φεστιβάλ” ν’ αρχινίσει.