Το Φεστιβάλ αποτελεί τον μοναδικό πολιτιστικό θεσμό της χώρας που στηρίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές και έχει ως επίκεντρο τα ζητήματα πρόσβασης στην τέχνη για άτομα με και χωρίς αναπηρία.

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font