Η προσβασιμότητα στην πληροφόρηση για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-Cov-2, ως απαραίτητο στοιχείο κοινωνικής συμπερίληψης και αλλαγής

Η προσβασιμότητα στην πληροφόρηση για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-Cov-2, ως απαραίτητο στοιχείο κοινωνικής συμπερίληψης και αλλαγής

Βάμβουρα, Β. (2021). Η προσβασιμότητα στην πληροφόρηση για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-Cov-2, ως απαραίτητο στοιχείο κοινωνικής συμπερίληψης και αλλαγής. 3ο Βραβείο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για την υποβολή ερευνητικών εργασιών με τίτλο «Η έρευνα στην πρώτη γραμμή», με αφορμή την πανδημία της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Περίληψη

Στη εργασία παρουσιάζεται η διαδικτυακή έρευνα που διεξήχθη κατά την περίοδο υποχρεωτικής αποστασίωσης για την αποτροπή της μετάδοσης του κορωνοϊού SARS-Cov-2, αναφορικά με τις απόψεις των πολιτών σχετικά με την αναγκαιότητα συμπεριληπτικών πρωτοβουλιών για τη διάχυση της μεταδιδόμενης πληροφορίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου, που κατασκευάστηκε επί τούτο, από άτομα με και χωρίς αναπηρία (Ν=138). Η σύλληψη, κατασκευή και διενέργεια της έρευνας αποτελούν πρωτοβουλία του θεσμού του Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη – Reflection of Disability in Art» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που διοργανώνεται με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας του κοινωνικού χώρου ως μέσο επίτευξης της συμπερίληψης και, ως εκ τούτου, της επιδιωκόμενης κοινωνικής αλλαγής. 

Λέξεις-κλειδιά: Covid-19, Ανθρώπινα δικαιώματα, Πληροφόρηση, Αναπηρία, Προσβασιμότητα, Αναδυόμενη Ενηλικίωση.

Παρακολουθήστε την παρουσίαση της εργασίας εδώ.