Ενημερωτικό Δελτίο Νο 2

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 2

"Μια ξεχωριστή εμπειρία, μέσω της οποίας γνώρισα κι άλλα πράγματα για την αναπηρία και τον τρόπο ζωής των ατόμων με αναπηρία".


"Η εμπειρία αυτή σίγουρα θα μου μείνει αξέχαστη και άλλαξε τον τρόπο σκέψης μου".


"Με βοήθησε να έχω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την αναπηρία και με προβλημάτισε"