Ανοικτή Πρόσκληση Μουσικής Σύνθεσης

Ανοικτή Πρόσκληση Μουσικής Σύνθεσης

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και η Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection of disability in art», με ακρωνύμιο iRoDi, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους δημιουργούς να αποστείλουν το έργο τους προς ένταξη στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του 4ου Φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 3 έως 10 Δεκεμβρίου 2021.
 
Ο διαγωνισμός αποτελεί τμήμα των δράσεων του Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection of disability in art» και υπηρετεί το σκοπό του για την ανάδειξη της τέχνης μέσα από την οπτική της αναπηρίας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαθανατίσουν με τη μουσική τους σύνθεση την έννοια του περιορισμού στη σύγχρονη κοινωνία και στη σημερινή εποχή, του ικανού να παρεμποδίσει τη συμμετοχή όλων των ανθρώπων στις κοινωνικές δομές και τη στέρηση, με αυτόν τον τρόπο, θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 
Όροι του διαγωνισμού
1. Οι μουσικές συνθέσεις που θα διακριθούν, θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα και σε άλλες σχετικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Καλλιτεχνικού Προγράμματος του Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection of disability in art».
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικοί ανάπηροι και μη και όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
3. Η μουσική σύνθεση μπορεί να είναι δημιουργία ενός ατόμου ή αποτέλεσμα συνεργασίας μιας συμπεριληπτικής ή μη ομάδας
4. Κάθε συμμετέχοντας ή ομάδα μπορεί να υποβάλει μία (1) μουσική σύνθεση, η οποία:
4.1 Συνοδεύεται από:
- Τα στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντα ή της ομάδας
- Σύντομο βιογραφικό έως 200 λέξεις
- Μία περιγραφή της μουσικής σύνθεσης έως 200 λέξεις.
- Την παρτιτούρα ή τον οδηγό
- Σε περίπτωση που η μουσική σύνθεση συνοδεύεται και από
στίχους θα πρέπει να κατατεθούν και οι στίχοι.
4.2 Φέρει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Διάρκεια από 3’ έως το ανώτερο 7’
- Είδος αρχείου mp3 ή mp4, και
- Εκτέλεση από ένα ή περισσότερα μουσικά όργανα
5. Τα υποβληθέντα έργα πρέπει να είναι ανέκδοτα και να μην έχει προηγηθεί δημόσια εκτέλεση ή ραδιοφωνική μετάδοση ολόκληρου ή μέρους του έργου. Έργα τα οποία έχουν βραβευθεί σε άλλον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτά.
6. Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, φωνής ή σόλο οργάνων γίνεται δεκτή.
7. Η υποβολή των έργων πρέπει να είναι ανώνυμη. Το πραγματικό όνομα του συνθέτη δεν πρέπει να εμφανίζεται στην παρτιτούρα, η οποία πρέπει να είναι ευανάγνωστη.
8. Οι υποψήφιοι δεσμεύονται πως στην περίπτωση που το έργο βραβευθεί, σε οποιαδήποτε μελλοντική δημόσια εκτέλεση, έκδοση ή ηχογράφηση, το έργο θα πρέπει συνοδεύεται από τον τίτλο «Βραβείο iRoDi - Διαγωνισμός Μουσικής Σύνθεσης 2021»
9. Οι υποψήφιοι δεσμεύονται να παραχωρήσουν την άδεια στο Φεστιβάλ να χρησιμοποιήσουν το όνομά τους, βιογραφικά στοιχεία, καθώς και φωτογραφικό υλικό, για λόγους διάχυσης και δημοσιότητας.
10. Ο βραβευμένος συνθέτης / συνθέτρια ή ομάδα, παραχωρεί νομίμως στο Φεστιβάλ το δικαίωμα εκτέλεσης, ηχογράφησης και ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής μετάδοσης του βραβευμένου έργου, χωρίς απαίτηση πρόσθετης αμοιβής.
11. Τα μέλη της Επιτροπής δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό. Η Κριτική Επιτροπή τηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει οποιοδήποτε από τα βραβεία, εάν η πλειοψηφία θεωρήσει ότι τα υποβληθέντα έργα δεν ανταποκρίνονται σε υψηλά κριτήρια ποιότητας. Επίσης, έχει το δικαίωμα να απονείμει κατά την κρίση της μία ή περισσότερες τιμητικές διακρίσεις.
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
α) Η τελική προθεσμία για την υποβολή της ταινίας είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2021.
β) Η υποβολή συνοδεύεται από:
- Ένα ψηφιακό αντίγραφο της μουσικής σύνθεσης (παρτιτούρας/ οδηγού
και ηχογράφησης), υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης,
- Μία φωτογραφία (format: jpeg ή tiff 300*300dpi),
- Σε περίπτωση υποβολής από μέρους μουσικής συμπεριληπτικής ή μη ομάδας, ορχήστρας, ή φορέα, σύντομη περιγραφή της ομάδας έως 500 λέξεις
- Βιογραφικό της/ του μουσικού συνθέτριας/ συνθέτη
Γ) Η υποβολή μπορεί να γίνει με:
- χρήση άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών όπως, π.χ., dropbox, wetransfer, κτλ. στο email rod@uom.edu.gr
Ή
- συμβατική αποστολή/ κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Υπόψιν κ Καρτασίδου Λευκοθέα
(Γραφείο 202, Κτίριο ΚΖ, 2ος όροφος),
Εγνατία 156, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη.