Ερωτηματολόγιο Έρευνας για το Φεστιβάλ προ της έναρξης των εκδηλώσεων

Ερωτηματολόγιο Έρευνας για το Φεστιβάλ προ της έναρξης των εκδηλώσεων

Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή σας στις Εκδηλώσεις του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ "Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη". Για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη συνεχή βελτίωση του Φεστιβάλ σας παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε αυτήν τη έρευνα.

Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι περίπου 10 λεπτά.

 

Ερωτηματολόγιο