Ανοικτή Πρόσκληση Συμμετοχής Καλλιτεχνικών Ομάδων

Ανοικτή Πρόσκληση Συμμετοχής Καλλιτεχνικών Ομάδων

5Ο  ΔΙΕΘΝΕΣ Φεστιβάλ “Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη” –

5th ReflectiON Of Disability in Art INTERNATIONAL FESTIVAL 

iRoDi festival

 

Θεσσαλονικη, 3-10 Δεκεμβρίου 2023

 Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και η Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Φεστιβάλ  «ΗΑντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη – Reflection of disability in art», με ακρωνύμιο iRoDi, προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες καλλιτεχνικές ομάδες να υποβάλουν προτάσεις για τη συμμετοχή τους είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ πουθα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 3 έως 10 Δεκεμβρίου 2023.

 

Οι καλλιτεχνικές προτάσεις πρέπει να είναι σχετικές με το περιεχόμενο του Φεστιβάλ και να συμβάλλουν στην προαγωγή του αυτοπροσδιορισμού, της εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης και της χειραφέτησης των ατόμων με αναπηρία. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει σε αυτές να αποτυπώνεται ξεκάθαρα η ενεργός συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε ρόλο ηθοποιών, σκηνοθετών ή άλλο. Η διάρκεια της καλλιτεχνικής πρότασης να μην ξεπερνάει τα 40’. Η Επιτροπή του Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα - σε εξαιρετικές περιπτώσεις - να δεχτεί καλλιτεχνική πρόταση μεγαλύτερης διάρκειας. 

 

  • Αρχική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι 30 Ιουνίου 2023.

Η αρχική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη φόρμα iRoDi 2023.

              

  • Τελική αίτηση υποβολής πρότασης μέχρι 30η Σεπτεμβρίου 2023.

 Η τελική αίτηση υποβολής της καλλιτεχνικής πρότασης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη φόρμα iRoDi_ΤΕΛΙΚΗ.

 

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εγνατία 156, Τ.Κ. 546 36

Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310891350

E-mail: rod@uom.edu.gr